insanlar istek alırlar ihtiyaç değil.“Kriz olduğunda neler olur?

Tüketici ekonominin kötüye gittiği , bir anda  standartlarından vazgeçmek istemez. Ailenin geliri işsizlik veya bir başka nedenle azalmış olsa bile, alışveriş listesinde yine alışılmış ürünler bulunur. Bu tüketiciler, alıştığı ürünlerin kalitesine yakın ancak fiyatı düşük ürünlere yönlenir. Eve dönüş hareketi, krizin ...

Kriz Nedir? Şirketlerde Kriz Yönetimi…

Kriz, şirketlerin savunma mekanizmalarını olumsuz etkileyen, doğal çalışma akışını bozan veya sekteye uğratan , bir an önce çözülmesi gereken, genellikle de aniden ortaya çıktığı belirtilen sorunlar yumağı olarak tanımlanır. İşletmelerde kriz yönetimi, işletmenin kendisine, paydaşlara ve topluma zarar verecek, söz konusu ...

Kriz Her Şeyi Bozar ve Yeni Bir Düzen Kurulur

Sektörde firmaları 2 ye ayırabiliriz. 1-Krizden etkilenenler 2-Krizden önce,daha önlemlerinden etkilenmeye başlayanlar   Bilgi teknolojileri (BT) sektörü 2 nci gruba girer. Eski Abd Başkan Yardımcılarından  AL Gore 2007 Nobel Barış Ödülünü alırken yaptığı konuşmada, ” Çince ve Japoncada kullanılan Kanji alfabelerinde ” kriz ” sözcüğü ...