Satış süreçlerimizi Etkileyebilecek İç ve Dış Etkenler Nelerdir ?

Satış süreçlerimizi Etkileyebilecek İç ve Dış Etkenler Nelerdir ?

Şirket olarak yönetebildiğimiz ve yönetemediğimiz iç ve dış etkenler mevcuttur.

Bu etkenleri İç Ve Dış Etkenler olarak ele alabiliriz.

İÇ ETKENLER

-Şirket fiyat iyileştirmeleri

-Ürünün bedeninde ve fitlerinde yapılacak iyileştirmeler ve değişiklikler

-Gerçekleşen satış datalarına göre  beden dağılımındaki değişiklikler

-Şirketinizin Stratejisi

-İndirim  stratejiniz

-Yerel veya Global olarak bakıldığında  yeni açılacak veya kapatılacak mağazalar, bunların yerleri, sayıları önemli etkendir.

-Şirketinizin Pazarlama faliyetleri

-Koleksiyonda yapılacak olan değişiklikler, iyileştirmeler

 

DIŞ ETKENLER

-Ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar

-Doğal afetler

-Vergiler, yasal düzenlemeler

-Değişen ekolojik standartlar ve uyum

-İklim koşulları ( mevsimsel sıcaklıklar)

-Pazardaki rakiplerin durumu

-Pazara girecek yeni rakipler

-Değişen ürün maliyetleri

-Trendler, Yenilikler

-Pazardan çıkan rakipler ( çıkış stratejileri)

 

Tüm bu etkenleri bütçe yaparken kullanıp, tek tek ele alıp buna göre Satış bütçenizi yapmanız, tek tek olumlu ve olumsuz yönleri ele almanız faydalı olacaktır.

 

perakende

Related Posts
Leave a reply
Captcha Click on image to update the captcha .