İchtys-Semboller-Logolar

İchtys-Semboller-Logolar

Yunanca “balık” anlamına gelen kelimedir. Kesişen iki yay parçası içeren bir sembolü tanımlamakta kullanılır. Bir balığı andıran sembol, ilk Hıristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü.

image007

 

 

 

 

Hıristiyanlardan önce de çeşitli anlamlarda farklı şeyleri temsilen(örneğin bereket) balık sembolleri kullanılmıştır. Yine de bir balık sembolünü en yoğun kullananlar, bugünkü bulgu ve bilgilere göre Hıristiyanlardır.

İchthys antik deniz tanrıçası Atargatis’in oğluydu. Farklı kültürlerde ve mitolojilerde denk düşen kişilikler ve balık sembolleri anlam ve kullanım açısından farklılık gösterse de genelde bereketi temsilen, cinsi vurgulara sahipti. Bunun bir örneği Mısır mitolojisinde görülebilir. Bereketi temsil etmesinin yanı sıra balık belirli kültürlerde reenkarnasyon ve hayatın/hayat gücünün sembolü olmuştur.

Balık sembolünün Hıristiyanlar tarafından nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok hipotez olsa da hiçbirinin kesinliği kanıtlanamamıştır. Yine de bu hipotezlerden en büyük ihtimali barındıran, Hristiyanlığın kutsal metinlerinde geçen bir ifadenin balık sembolizmine yol açtığıdır; İsa mucizevi bir şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doyurmuştur.

Her ne kadar doğrudan kanıt bulunmasa da, ichthys mistik/matematiksel sembol Vesica Piscis’in bir adaptasyonu da olabilir. Matematikçi Pisagor’un da belirttiği gibi, Vesica Piscis’in uzunluk-yükseklik oranı 153:265’dir ki bu “balığın ölçüsü” olarak adlandırılan mistik kabul edilen bir sayıdır.

Modern Hristiyanlar sembolü bir rozet olarak kabul edip, çoğunlukla içinde “JESUS” (İsa) yazılı bir şekilde kullanmaktadırlar. Özellikle bazı batı ülkelerinde arabalara yapıştırılan sembol çevreye arabanın sahibin Hristiyan olduğunu vurgulamakta kullanılır. Tarihte de, sembolün içinde Yunanca “ΙΧΘΥΣ” yazılı olarak veya yine içinde küçük bir haç ile kullanıldığı tasvir edildiği olmuştur.

 

perakende

Related Posts
Leave a reply
Captcha Click on image to update the captcha .