Temassız Ödeme

Alışveriş insanoğlunun vazgeçilmez bir ihtiyacı. Giyimden gıdaya, eğlenceden ulaşıma ve daha bir çok alanda insana hizmetlerine devam ediyor. Her ne kadar para icat edilmeden önce alacağı ürüne karşılık elindeki ürünü verse de insanoğlu, para icat edildikten sonra ödeme yaparak ihtiyaçlarını elde ...

Kullanılabilirliğin Yararları ve Geliştirme Süreci İçerisine Dahil Edilmesi

Kullanılabilirliğin Yararları Kullanılabilirlik, ürün geliştirme sürecindeki harcamaların azaltılmasını sağlar. Daha eksiksiz bir ürünün oluşturulabilmesine olanak verir. Ürüne yönelik olumsuz gelişmelerin oluşma riskinin azaltılmasını sağlar. Kullanıcı memnuniyetinin arttırılmasının yanı sıra, ürüne ve organizasyona yönelik olumlu algılamaların oluşmasını sağlar. Geliştirme sürecinin ilk aşamalarında, kavramların, tasarımın, akış ve ...

Web Sitelerinde Kullanılabilirlik

Web sitesi kullanılabilirliği “bir web sitesinin belli bir kullanıcı grubu tarafından belli amaçlara ulaşmak için ne derece etkin, verimli ve memnuniyet verici şekilde kullanılabildiği”ni ölçen bir kavramdır. Bu tanım kullanılabilirliğin, kullanıcının kendisi ve amacıyla, kullanıcının hedeflerine ulaşmakta ne kadar başarılı ve verimli olduğuyla ve kullanım ...