Büyük Kendine Saldırmaz…

Büyük Kendine Saldırmaz…

Bir şirket zengin ve başarılıysa hiç bir şeyi değiştirmek istemez.

IBM anabilgisayar dünyasının küçük bilgisayarlara geçtiğini göremedi. General Motors  büyük araç dünyasının küçük araç dünyasına geçtiğini göremedi.

Sonuç olarak, temel iş sahalarını tehdit eden keşifleri küçük gördüler.

Büyük firmaların bu şekilde söylemlerini duyamazsınız :

“Hey , bu daha iyi bir fikir. İlk fikrimizi çöpe atalım gitsin. ”

Bunun yerine, hemen yeni fikirdeki eksiklikleri görürler, gösterirler. Be yeni düşünce yapısının , yıkıcı bir teknoloji halini alacak ya da güç dengesini değiştirecek şekilde iyileştirebileceğini göz ardı ederler.

Pazar liderlerinin kendi kendilerine daha iyi bir fikirle saldırmaya istekli olması lazımdır. Eğer bunu yapamazlarsa başkaları yapacaklardır.

Ekonomistler , büyük şirketleri organize etmenin zorluklarına değinirler ama boyut ve Analiz konusunda en iyi Analiz Robin Dunbar adındaki İngiliz Antropologdan gelmiştir.

” Kıvılcım Anı” adlı eserinde Malcom Gladwell bizi Dunbar ile tanıştırdı. Dunbar ın çalışmalarını, ne dereceye kadar büyük bir grupla çalışıp bir yandan da kendimizi rahat hissetmeye devam edebileceğimiz ya da sosyal kapasite adını verdiği şey ile ilgiliydi. Gözlemine göre, en geniş grup içerisinde sosyalleşen pirimatlar insanlardı çünkü bu sosyal düzenin karmaşıklığıyla başa çıkacak büyüklükte geniş beyne sahip olan tek hayvan biziz.  Ona göre, kim olduklarını ve bizimle nasıl ilişki kurduklarını bilerek sahici bir sosyal ilişki kurabileceğimiz bireylerin maksimum sayısı 150 ‘ ydi.

Gladwell Dunbar ‘ ın çalışmalarında aşırı büyümeyle ilgili aşağıdaki gözlemini çıkarıyor:

” Boyut büyüdükçe, sadakat ve uyumu sağlamak için karmaşık hiyerarşiler, kurallar ve düzenlemeler getirmeniz gereklidir. Ama Dunbar’ ın iddiasına göre , 150 ‘ nin altında aynı hedeflere informalyollardan ulaşmak mümkündür: ” Bu boyutta, kişisel sadakat ve birebir temaslarla emirler uygulanabilir ve uygunsuz davranışlar kontrol edilebilir.

Daha büyük gruplarda bu imkansız hale gelir .”

Dunbar’ın asla düşünmediği ise büyük şirketlerde ne olduğuydu. İleri primatların hepsinin de sahip olduğu refleks kişisel gündem vardır : Ya şirket için ya da birey için en iyi olanı gerektiren bir karar vermek durumuyla karşı karşıya kalındığında, bir insan primat büyük olasılıkla kendi kariyeri için daha iyi olan kararı verecektir.

Bunun bir diğer ifadesi ” iz bırakmaktır” .

 

 

Büyük Markalar Büyük Hatalar

 

perakende

Related Posts
Leave a reply
Captcha Click on image to update the captcha .